Szafy rack – czy warto je zakupić?

Szafy rack to wyposażenie wielu profesjonalnych serwerowni. Szafa serwerowa rackowa umożliwia utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo przechowywania oraz pracy znajdujących się w niej urządzeń.

Szafy rack

Typowa szafa serwerowa rackowa wykonana jest z blachy stalowej. Posiada ona system belek, prowadnic i szyn, który umożliwia łatwy montaż oraz dostęp do urządzeń umieszczonych w jej wnętrzu. Ponadto, szafy te mają zamontowane przeszkolone frontowe drzwi oraz system wentylacji, który zapewnia odpowiednie warunki dla efektywnej pracy sprzętu.

szafa rackowa

Standaryzacja szaf rack

Z uwagi na to, że wszystkie elementy, z których wykonane są szafy serwerowe rackowe podlegają standaryzacji wyposażanie serwerowni jest dużo prostsze. Elementy konstrukcyjne szaf muszą być zgodne z określonymi normami, w tym EIA-310-D. Szafy muszą cechować się zatem daną wysokością oraz szerokością. W związku z tym, można wyróżnić szafy 19 i 10 cali. Pierwszy ze standardów jest najbardziej popularny, drugi – może być stosowany w celu montażu niewielkich urządzeń i prostych instalacji. Normy określają również wysokość szafy i w związku z tym można wyróżnić między innymi szafy: 6U, 9U czy 42U. Standaryzacja szaf ułatwia projektowanie dostępnej przestrzeni wraz z uwzględnianiem ilości zgromadzonego wyposażenia. Mała szafa serwerowa rackowa może być zatem umieszczona na ścianie i służyć do montażu elementów monitoringu. Ponadto, szafy znajdują zastosowanie w różnorodnych instytucjach prywatnych i publicznych, w tym w szkołach, urzędach czy wspomnianych powyżej centrach monitoringowych. Dzięki szafom rack urządzenia są odpowiednio zabezpieczone, a przestrzeń dobrze uporządkowana i zorganizowana. W związku z powyższym odpowiedź na pytanie o to, czy warto zakupić tego typu szafy jako wyposażenie serwerowni, jest twierdząca.