Jak działa czujnik gazu ziemnego?

Czujnik gazu ziemnego to urządzenie służące do wykrywania obecności gazu ziemnego w środowisku. Gaz ziemny to gaz palny składający się z metanu i innych węglowodorów. Jest często używany jako paliwo do ogrzewania i gotowania. Czujniki gazu ziemnego są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym w domowych systemach bezpieczeństwa, przemysłowych systemach bezpieczeństwa i systemach monitorowania środowiska.

Rodzaje czujników

czujnik gazu ziemnego

Istnieją dwa główne typy czujników gazu ziemnego: te, które wykrywają metan i te, które wykrywają inne węglowodory w atmosferze. Czujniki metanu służą do wykrywania niskich poziomów metanu w powietrzu, podczas gdy inne czujniki węglowodorów mogą być używane do wykrywania wyższych stężeń innych gazów, w tym metanu.

Czujniki metanu są wykonane z półprzewodników z tlenku metalu (MOS) i zawierają wrażliwą warstwę tlenku metalu na cienkim podłożu z tlenku glinu lub azotku glinu. Gdy metan jest wprowadzany do czujnika, utlenia się na warstwie tlenku metalu w urządzeniu MOS. Powoduje to zmianę prądu przepływającego przez urządzenie, którą można zmierzyć za pomocą obwodu elektronicznego w celu wskazania stężenia metanu w powietrzu.

Inne czujniki węglowodorów są wykonane z różnych materiałów, takich jak selen i tellur, które działają jak barwniki po wystawieniu na działanie gazu ziemnego. Czułość tego typu czujników gazu ziemnego można zmieniać, zmieniając rodzaj barwnika użytego do ich budowy.

Zastosowania czujników

Czujniki gazu ziemnego są wykorzystywane do różnych zastosowań, w tym: systemy bezpieczeństwa w domu; systemy monitoringu bezpieczeństwa przemysłowego i środowiska; systemy wykrywania nieszczelności rurociągów gazu ziemnego; przenośne wykrywacze metanu; diagnostyka spalin samochodowych i układu paliwowego; i urządzenia do sprawdzania gazomierzy.